КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 47 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Соборний район

 

Методична робота

 

У поточному навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу продовжував роботу разом з сім’єю по формуванню морально – етичних норм у дітей, патріотично налаштованої особистості, працював над створенням комфортабельного середовища в ЗДО, яке відповідає законам саморозвитку та творчості малюків.

Чітка, систематична робота з метою всебічного розвитку дошкільників проводилась згідно з віковими особливостями, враховуючи всі результати роботи, діагностичні обстеження та вимоги комплексної додаткової освітньої  програми «Дитина в дошкільні роки».

В освітньому процесі педагоги дотримувались двох основних принципів особистісно-орієнтованого навчання:

- формування знань у дітей на основі власного досвіду та взаємодії з оточуючим світом;

- стимулювання росту і розвитку кожної дитини вихователем.

Процес навчання був активним, передбачав чергування різних видів діяльності, що допомогло скласти основу для позитивних взаємовідносин між дітьми та дорослими. Заняття планувались з урахуванням розумового і фізичного навантаження, носили тематично-інтегровану форму, пізнавальний характер. Організована навчально-пізнавальна діяльність розпочиналась з першої молодшої групи, її тривалість становила:

  • для дітей 3-го року життя – 2 заняття на день тривалістю 10 хв;
  • для дітей 4-го року життя - 2 заняття на день тривалістю 15 хв;
  • для дітей 5-го року життя – 2 -3 заняття на день тривалістю 20 хв;
  • для дітей 6-го і 7-го років життя -2-3 заняття на день тривалістю 25 хв.

 

Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу. Особливу увагу педагоги приділяли індивідуальній роботі, що сприяла подальшому розвитку дітей.

 

Навчально-виховна робота побудована згідно пріоритетним завданням річного плану, виходячи з обласної науково-методичної проблеми та міської проблеми. Всі методичні заходи мали позитивні результати.

 

Плануючи роботу педагогічного колективу на новий навчальний рік вважається за доцільне:

  • будувати освітній процес відповідно до Базового компонента дошкільної освіти в Україні, комплексної освітньої програми "Дитина в дошкільні роки", рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
  • об'єднувати зусилля сім'ї та дитячого навчального закладу у вихованні здорової дитини.

   

Враховуючи всі позитивні та негативні підсумки роботи, виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у поточному навчальному році, пріоритетних завдань особистісної орієнтації в освіті, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та законом України „Про дошкільну освіту”; враховуючи завдання в роботі над обласною науково-методичною проблемою "Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства", міською проблемою "Інтеграція родинного і суспільного виховання", колектив дошкільного навчального закладу №47 на наступний навчальний рік визначає пріоритетні завдання, які допоможуть впроваджувати сучасні інноваційні педагогічні технології, спрямовані на всебічний розвиток особистості. Направити роботу педагогічного колективу дошкільного навчального закладу при тісній взаємодії з сім’єю на реалізацію завдань:

  1.  Спрямувати освітній процес у дошкільному закладі на реалізацію нової редакції комплексної освітньої програми "Дитина в дошкільні роки", здійснити перехід на нову форму планування освітнього процесу.
  2. Продовжувати роботу зі збереження та зміцнення фізичного здоров*я дітей шляхом впровадження інноваційних технологій, використання традиційних форм, методів, засобів фізичного розвитку, формування свідомого ставлення до свого здоров*я як головної цінності та мотивації до здорового способу життя.
  3. Вдосконалювати роботу з формування патріотично налаштованої особистості на основі широкої поінформованості про історію, традиції і культуру рідного міста.