КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 47 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Соборний район

 

Нормативні документи

Державні документи, якими керується дошкільний навчальний заклад у своїй роботі

 1. Нормативно-правова база:          

 

1. Конституція України,

2. Закони України: «Про мови...»,

3. «Про дошкільну    освіту»,

4. «Про охорону дитинства», Конвенція ООН «Про права дитини»,

5. Статут закладу,

6. Положення про дошкільний навчальний заклад, затвержене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305,

7. Лист Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2009 р. №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»,

8. Лист Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2005 р. №1/9-306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»,

9. Лист Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2008 р. №1/9-532 «Про створення безпечних для здоров'я дітей і підлітків умов навчання та виховання»,

10. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. №930.

11. Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу, затверджений наказом Міністерства освіти України від 11 вересня 2002 р. №509 .  

 

 1. Державна програма:
 1. Базовий компонент дошкільної освіти /М-во освіти і науки, молоді та спорту України; наук. кер. А.М.Богуш.
 2. Програма розвитку дітей "Дитина в дошкільні роки" А.В. Крутій.
 1. Авторські та альтернативні програми:
 1. Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років «Дитина»/М-во освіти і науки України,Науково-методичний центр середньої освіти.- К.: «Богдана», 2003. – 326 с.
 2. Ликова І.О. Програма художнього виховання, навчання й розвитку дітей 2-6 років «Кольорові долоньки». – Х.: Веста:Видавництво «Ранок», 2007. – 128 с.
 3. Програма і методичні рекомендації з правового виховання дітей дошкільного віку «Я – маленька людина»/Укл. М.М.Конько, Т.М.Шумей, З.Л.Петрушина. – З.:ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2005. – 80 с.
 4. Дубровський В.Ф. Правова абетка для старших дошкільників/В.Ф. Дубровський, О.Ю.Червинська. – Х.:Веста:Видавництво «Ранок», 2005. – 64 с. 

 

 

4.Навчально - методичні посібники:

 

1.Вчимо берегти здоров’я та життя. Методичний посібник для педагогів дошкільних навчальних закладів, вчителів початкових класів. – СУМИ, 2002.

 

2. Чуб Н.В. Ігри упродовж дня. Вправи на розвиток у дошкільників пам’яті, уваги, мислення, уяви. – Х.: Веста, 2007. – 176 с.

 

3. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»/О.Л.Кононко, З.П.Плохій, А.М.Гончаренко (та ін.). – К.: Світич, 2009. – 208 с. 

 

4. Лущик І.В. Фізичне виховання дошкільників. Фізкультурна й оздоровча робота. – Х.: Видавництво „Ранок”, 2007.–224 с.

 

5. Гавриш Наталя. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят: Навч.-метод.посіб.- К.: Вид.дім „ Шкіл. світ”: Вид Л.Галіцина, 2006. – 119 с.

 

6. Горошко Н.А. Зображувальна діяльність у дошкільних навчальних закладах (малювання, ліплення, аплікація). – Х.: Видавництво „Ранок”, 2007. – 224 с.

 

7. Нечипорук Н.І., Томей О.П. Розвивальні ігри для дошкільників – Х.: Видавнича група „Основа”, 2007. – 192 с.

 

8. Чуб Н.В. Довідник для батьків дошкільників. Психологія дитини від А до Я – Х.: Веста, 2007. – 160 с.

 

9. Абетка чеснот української дитини. Практико-орієнтований збірник методичних матеріалів / Авт.-упор. Л.В.Калуська – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 136 с.

10. Керівництво дошкільним навчальним закладом: Інформативно-методичні матеріали на допомогу керівникові дошкільного навчального закладу/ упор.: Н.Майор, Ю.Манилюк, М.Марусинець, О.Тимофеєва. – Тернопіль:Мандрівець, 2006. -168 с.

 

11. Бойченко Т.Є. Бережи себе, малюк!: навч.-метод. посіб. для дошкільн. навч. закладів. –К.: Генеза, 2009. -144 с.

 

12. Ликова І.О. Образотворча діяльність у дитячому садку: планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Молодша група. –Х.: Веста: Видавництво «Ранок»,2007.–144 с.

 

13. Ликова І.О. Образотворча діяльність у дитячому садку: планування , конспекти занять, методичні рекомендації. Середня група. –Х.: Веста:Видавництво «Ранок»,2007.-144 с.

 

14. Ликова І.О. Образотворча діяльність у дитячому садку: планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Старша група. –Х.:Веста: Видавництво «Ранок», 2007.– 208 с.

 

15. Лохвицька Л.В., АндрющенкоТ.К. Дошкільникам про основи здоров'я: Навчально-методичний посібник. -2-ге вид., оновл. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. -192 с.

 

16. Цидзіна Т.М. Буквар емоцій. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: «Дніпрокнига», 2004. – 128 с.

 

Медичне обслуговування.

 1.  Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 1406.2001 №826.
 2.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».
 3.  Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».
 4.  Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».
 5.  Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».
 6.  Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

 1.  Закон України «Про дитяче харчування».
 2.  Постанова Кабінету Міністрів країни від 26.08.2002 №12436 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них навчальних закладів».
 3.  Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329.
 4.  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
 5.  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 №258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
 6.  Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227.
 7.  Лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».
 8.  Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 №1/9-795 «Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь».

Фізкультурно-оздоровча робота.

 1.  Система організації фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №903/8224.
 2.  Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2003 №904/822.
 3.  Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затверджене наказом МОН України 02.08.2005 №458.
 4.  Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 №1/9-438 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі».

Методичне забезпечення дошкільної освіти

 1.  Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, 1999.
 2.  Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні, 2003.
 3.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 №94 «Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
 4.  Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», 2008.
 5.  «Зернятко» - програма розвитку та виховання дитини раннього віку, 2004.
 6.  Інструктивно-методичний лист МОН України від 01.10.2002 №31/9-434 «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі».
 7.  Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».
 8.  Інструктивно-методичний лист МОН України від 06.06.2005 №1/9-306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах».
 9.  Лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2009 №1/9-393 «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році».
 10.  Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2000 №1/9/510 «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».
 11.  Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 №1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».
 12.   Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату».